Gennem empowerment

Med individuel vejledning empowerment motiverer vi flygtning til en positiv forandring.

Hos Relation mentor handler empowerment om at understøtte og udvikle flygtninges ressourcer og kompetencer, så han/hun bliver mere tilfredse, trygge og involverede i deres forløb. Hermed kan der opnås en mere effektiv drift med høj sikkerhed og kvalitet i integrationsproces. Vores professionelle evne til at skabe overblik og gode relationer til flygtning. Vores relationer til flygtninge fremhæves som afgørende faktorer for empowerment processen. 

Målgruppe er Flygtninge fra Eritrea - Der er sket en voldsom stigning af eritreanske flygtninge siden sommeren 2014. Der sidder på nuværende tidspunkt flere hundrede asylansøgere fra Eritrea på danske asylcentre. Langt de fleste flygtninge fra Eritrea er under 30 år.

Beskæftigelsesområdet

Med empowerment som værktøj kan vi betragtes os som et modsvar på den tendens til, at systemets regler og produktion bliver det centrale omdrejningspunkt for indsatsen, hvilket medfører risiko for, at flygtnings ejerskab og engagement går tabt. Det forventes, at flygtning, der i højere grad er engagerede og tager ansvar for deres egen situation, vil få større udbytte af beskæftigelsesindsatsen og dermed oftere overgå til job eller uddannelse.  

Socialområdet

Empowerment gennem en helhedsorienteret indsats til udsatte flygtnng – unge og voksen m.fl. – med henblik på beslutningskraft i deres eget liv. Flygtninge får fuld opbakning ift. helbred, boligsituation, familie, mv., hjælp til at se egne ressourcer og hvor flygtning inddrages så meget som muligt i processen. 

Med indflydelse forstås, at indsatsen tilrettelægges på flygtnings præmisser og med flygtning som aktiv medspiller. Flygtning skal inddrages hele vejen igennem og have indflydelse på alle vigtige beslutninger vedr. indsatsen mål, indhold og tempo.                                                 

Medejerskab indebærer, at flygtning er engageret i indsatsen og tager ansvar for sin egen situation. En forudsætning herfor er, at flygtning får hjælp til at tage ansvar. Hvis flygtning i højere grad skal være en aktiv medspiller, kræver det, at sagsbehandleren samtidig går fra at arbejde for flygtning til at arbejde sammen med flygtning. Det indebærer, at vi indtager en mere coachende, motiverende og anerkendende rolle i forhold til flygtning.

Der skal skabes en tillidsfuld relation mellem os og flygtning, hvor flygtning får hjælp til at få overblik over sine muligheder og hjælp til at benytte mulighederne.  

Relation Mentor
Rymarksvej 117, 1. sal.,
2900 HELLERUP
CVR:36588969
Tlf.: 24246050